Blog

Kat Mülkiyeti Kanunu

Kat Mülkiyeti Kanunu hakkında bilinmesi gereken her şeyi PDF formatında açabilirsiniz. Kat Mülkiyeti Kanununu okumak için tıklayınız

5711 Sayılı Kanun

KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No. 5711 Kabul Tarihi: 14/11/2007 MADDE 1 – 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, bu mülkiyete konu olan anagayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı olarak projesinde ...

Borçlar Kanunu

Borçlar Kanunu hakkında bilinmesi gereken her şeyi PDF formatında açabilirsiniz. Borçlar Kanununu okumak için tıklayınız

Yangın Yönetmeliği

Binaların Yangından korunması hakkında bilinmesi gereken herşeyi PDF formatında açabilirsiniz. Yangın Yönetmeliğini okumak için tıklayınız